Články

 

Proč se potápím?

Letím…,
vznáším se v modrém prázdnu. Hlavu mám úplně čistou, cítím lehkost stavu bez tíže. Mávám rukama jako pták vysoko nad zemí a v hloubce pode mnou rozeznávám skály a křoviny.

Daleko nahoře se ve vlnách vzdouvá loď. Ticho přerušuje jen zvuk vydechovaných bublin a dunivě hluboké hučení moře. Jsme tu jen já... a on... a ona… .

© Andurill

Egypt, Epshistone, 2013.

<< Zpět na předchozí stránku


Napsat komentář
 Pokud je kód špatně čitelný.
Opiště kontrolní kód (*)
Share:  Add to Facebook Tweet This Add to Delicious Submit to Digg Stumble This