Egypt - listopad 2013

 

Letím…,
vznáším se v modrém prázdnu. Hlavu mám úplně čistou, cítím lehkost stavu bez tíže. Mávám rukama jako pták vysoko nad zemí a v hloubce pode mnou rozeznávám skály a křoviny.

Daleko nahoře se ve vlnách vzdouvá loď. Ticho přerušuje jen zvuk vydechovaných bublin a dunivě hluboké hučení moře. Jsme tu jen já... a on... a ona… .

© Andurill

Egypt, Epshistone, 2013.

 

 

egypt 2013 from Kamil Vaněk on Vimeo.